RANG NOM PRENOM MOY DECISION MENTION PAIEMENT ECOLAGE
1 1 RANDRIAMANGASON Malala Nalisoa 15,5 ADMIS BIEN Tout payé
2 2 RANJATOHERY Harilala Andrianotahina 14,4 ADMIS BIEN Tout payé
3 3 RAZAFINARIVO Andrianavalona Herindraibe Alain 12,92 ADMIS ASSEZ BIEN Tout payé
4 4 RABE Rija Alain 12,8 ADMIS ASSEZ BIEN
5 5 RAJAONINJATOVO Herinilanto Andriantsoa 12,4 ADMIS ASSEZ BIEN Tout payé
6 6 RAMANANTANY Roland Jean Claude 11,8 ADMIS PASSABLE
7 6 RAKOTONIRINA Lalatiana 11,8 ADMIS PASSABLE Tout payé
8 6 ANDRIAMAHAZO Joiada 11,8 ADMIS PASSABLE Tout payé
9 9 RAZANAMAHERY Faramalala Josiane 10 ADMIS PASSABLE Tout payé
10 10 RABEFARITRA Nomenjanahary Sariaka 2,8 AJOURNE INSUFFISANT
11 11 RABENJA Narivony Eric 2,6 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
12 11 RANDRIANAIVOSOA Nasolotiana Princia 2,6 AJOURNE INSUFFISANT
13 11 RASAMOELINA Brigitte Ihantanirina 2,6 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
14 14 ANDRIAMBOAVONJY Malalaniaina Noelison 2,4 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
15 14 RAKOTOMALALA Maherinirina Franck Johnson 2,4 AJOURNE INSUFFISANT
16 14 ANDRIAMBELO  Niry Halisoa 2,4 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
17 17 RASOLOMAMPIONONA Hasimpirenena 2,2 AJOURNE INSUFFISANT
18 17 RANARIVELO Louis 2,2 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
19 17 RAKOTONDRAINIBE Harimino Lalatiana 2,2 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
20 20 RAFARAMANATSOA Tsiry Nampoina 2,1 AJOURNE INSUFFISANT
21 21 TOKINIAINA Elibin Benoît 2 AJOURNE INSUFFISANT
22 21 RAKOTOARINESY Fara Bakoly 2 AJOURNE INSUFFISANT
23 21 RAKOTOMISE Jese 2 AJOURNE INSUFFISANT
24 21 DERALAZANTSOA Tsiaro Narindra Ny Ako 2 AJOURNE INSUFFISANT
25 25 RAZANANDRAKOTO Solo Rondro 0 AJOURNE INSUFFISANT
26 25 RAVONIMANANTSOA Pricilla 0 AJOURNE INSUFFISANT
27 25 ANDRIAMIHAJA Rason Hanitra Norosoa 0 AJOURNE INSUFFISANT
28 25 RAMANATSOA Miary Nirina 0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
29 25 RAKOTOARIZAO Miaritiana Fanomezantsoa 0 AJOURNE INSUFFISANT
30 25 RANDRIAMAMPIONONTSOA  Lantonirina 0 AJOURNE INSUFFISANT

RANG NOM PRENOM MOYENNE DECISION MENTION PAIEMENT ECOLAGE
1 1 JAOMISY MarioEzra 12,25 ADMIS ASSEZ BIEN Tout payé
2 2 RAFALIMANANA Paul 11,75 ADMIS PASSABLE Tout payé
3 3 RANDRIANTSARAFARA Riantsoa 11,5 ADMIS PASSABLE Tout payé
4 3 RABEVAZAHA Prosper 11,5 ADMIS PASSABLE Tout payé
5 5 DJUIKOUO MOPO Manuela 11 ADMIS PASSABLE Tout payé
6 5 RABEMALOSON Joachin 11 ADMIS PASSABLE Tout payé
7 7 ANDRIANARISOA Lalaoniaina Odile 10,5 ADMIS PASSABLE Tout payé
8 7 RIVO Arison 10,5 ADMIS PASSABLE Tout payé
9 9 RAKOTOARIMANANA Felam-boahangy Harimbola Emma 10,25 ADMIS PASSABLE Tout payé
10 10 ANDRIAMAMONJIARISON Noro 10,125 ADMIS PASSABLE Tout payé
11 11 RAKOTONDRANAIVO Velonjato Ravakarivony 9,75 AJOURNE MOYENNE Tout payé
12 12 ANDRIANARIJAONA Hery Mampionona 5 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
13 13 FANIRISON Miarintsoa François d'Assise 4,75 AJOURNE INSUFFISANT
14 14 RAKOTONIRINA Lovatiana Albert 4,5 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
15 15 RAKOTOARISON Tsiry Fanomezana 2 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
16 16 RAHARISAINA Hery 0 AJOURNE INSUFFISANT
17 16 HERINIRINA Frédéric 0 AJOURNE INSUFFISANT
18 16 RAKOTOMAVO Andrianjakamarotafika Bruce 0 AJOURNE INSUFFISANT
19 16 ANDRIANASOLO Hery Tiana  0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
20 16 MAHARITSY Telesphore Rado 0 AJOURNE INSUFFISANT
21 16 RAKOTONDRAZANANY Vonjiaina Herinirina 0 AJOURNE INSUFFISANT
22 16 RASOLOBERA Mialy Lalaina 0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
23 16 ANDRIANADISON Miandrasoa Tsimanirihasina 0 AJOURNE INSUFFISANT
24 16 RADO ANDRIANAKOTO Elysé  0 AJOURNE INSUFFISANT
25 16 RAZAFIMAHAZORO Soavindrinaniaina Delbin 0 AJOURNE INSUFFISANT
26 16 RAOELISON Gabriel Harimamy 0 AJOURNE INSUFFISANT
27 16 RALAIARIJAONA Rindra Harivelo 0 AJOURNE INSUFFISANT
28 16 RABARIJOHN Hery Tiana  0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
29 16 RAMAHAROMANANA Ando Harifera 0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
30 16 RAZAFIMANANTSOA Marie-Paule Mbolanirina 0 AJOURNE INSUFFISANT
31 16 ANDRIAMAMPIANINA Rina Hajasoa 0 AJOURNE INSUFFISANT
32 16 RAKOTOARIJAONA Lalaina Eric 0 AJOURNE INSUFFISANT
33 16 RAJAONARIVELO Herinirina Mamy Tiana 0 AJOURNE INSUFFISANT
34 16 RASOAMANANJARA Zoarivola Fy Maminiaina 0 AJOURNE INSUFFISANT
35 16 TINARIVONY Mandimbiarisoa Mahenintsoa 0 AJOURNE INSUFFISANT Tout payé
36 16 RAVELOMANANTSOA Gabriel 0 AJOURNE INSUFFISANT
37 17 RANDRIAMISARIJAONA Anjarahitsiny 0 AJOURNE INSUFFISANT
38 17 RABEARIVELO Schofield Honoré 0 AJOURNE INSUFFISANT