Formation Pastorale à Madagascar

Re: Formation Pastorale à Madagascar

by Admin [ESThER] -
Number of replies: 0

Rehefa tena dinihina dia hita fa tsy dia tena tsara loatra ny fampianarana eto Madagsikara noho izaany dia manaraka izany koa ny fampianarana teolojika